Ψηφιακή Βιβλιοθήκη – Βιβλία Γ’ Γυμνασίου

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας – Γ’ Γυμνασίου

ΚΕΙΜΕΝΑ-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ-Γ-ΓΥΜΝ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή – Γ΄Γυμνασίου

ΚΠΑ-Γ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά – Γ’ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-Γ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα – Γ’ Γυμνασίου

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΓΛΩΣΣΑ-Γ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία – Γ’ Γυμνασίου

ΝΕΟΤΕΡΗ-ΚΑΙ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ-Γ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ