Αποστολή

Το σχολείο της αγάπης για τον άνθρωπο, με μαθητές ερευνητές της γνώσης