Ποιοτική Διαφοροποίηση

Διαφοροποιούμαστε ποιοτικά γιατί...

Το Πρόγραμμα Σπουδών για το Γυμνάσιο και το Λύκειο εκτός από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, περιλαμβάνει:

 • Επιπλέον ώρες διδασκαλίας στα Μαθηματικά, την Ελληνική Γλώσσα και τις Ξένες Γλώσσες χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, σταπλαίσια του διευρυμένου ωραρίου.
 • 8ωρο καθημερινό διδακτικό πρόγραμμα
 • Εξατομικευμένη διδασκαλία προσαρμοσμένη στο μαθησιακό προφίλ του κάθε παιδιού.
 • Εκμάθηση δύο υποχρεωτικά Ξένων Γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Το σχολείο μας είναι εξεταστικό κέντρο και οι μαθητές εξετάζονται και λαμβάνουν πιστοποίηση σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ξένων Γλωσσών
 • Πρόγραμμα Erasmus+ (ευρωπαϊκά προγράμματα αδελφοποίησης και εκπαιδευτικών ανταλλαγών)
 • Πιστοποίηση και απόκτηση διπλωμάτων στην Πληροφορική. Υπερσύγχρονο εργαστήριο Πληροφορικής.
 • Ένταξη νέων Τεχνολογιών (διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις τάξεις-ψηφιακή τάξη)
 • Παροχή πρόσθετων σημειώσεων με τη μορφή βιβλιοτετραδίων (θεωρία και ασκησιολόγιο) για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης.
 • Βιωματική προσέγγιση της γνώσης. Στόχος μας είναι ο μαθητής να αφιερώνει γόνιμο χρόνο στο σχολείο, ώστε να μην έχει ανάγκη από εξωσχολική βοήθεια.
 • Καλλιέργεια κλίσεων και δεξιοτήτων σε διάφορους τομείς: αθλητισμό, μουσική, τέχνη και δημιουργία ομίλων.
 • Καινοτόμες δράσεις και προγράμματα (Προγράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πολιτιστικές δραστηριότητες, Αειφόρο Σχολείο, Κοινωνικό σχολείο)
 • Εργαστηριακές και πειραματικές εφαρμογές.
 • Σχολική δημοσιογραφία. (Ραδιοφωνική Εκπομπή στο Ρ.Σ. της Πειραϊκής Εκκλησίας και Σχολική Εφημερίδα)
 • Εργασίες και projects
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς (Μαθηματικών, Φυσικής, Πειραμάτων, Λογοτεχνίας, Εικαστικών, Μουσικής, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ξένων Γλωσσών, Πληροφορικής κ.ά)
 • Ανθρωπιστική κατεύθυνση (φιλανθρωπικές δράσεις, κοινωνική προσφορά και δράση)
 • Γνωριμία των μαθητών με εξέχουσες προσωπικότητες των Γραμμάτων, των Τεχνών και Επιστημών.
 • Οργάνωση ημερίδων και ομιλιών
 • Ψυχοπαιδαγωγική στήριξη-Συμβουλευτική και Σχολ. Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Δραστηριότητες και για τους γονείς – Σχολή Γονέων