Επιμορφωτικό σεμινάριο για τα διπλώματα των Γαλλικών!

Επιμορφωτικό σεμινάριο για τα διπλώματα του Μαΐου 2024 με το καινούργιο σύστημα από τον διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών κ.Χριστοδουλου Νικόλαο καθώς το σχολείο μας είναι εξεταστικό κέντρο και για τα, διπλώματα Delf,Dalf ,Sorbonne όλων των επιπέδων. Όπως και σεμινάριο επιμόρφωσης για τα διπλώματα Dalf C1 και C2 του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος από τις κυρίες Γιούλα Ρούσσου και Λύδα Αντωνοπούλου, παιδαγωγικές εκπροσώπους του εκδοτικού οίκου Trait d’union!

Comments are closed.