Στα πλαίσια ενός πολιτιστικού προγράμματος με θέμα τη Δανειστική Βιβλιοθήκη οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου επισκέφθηκαν το Goethe Institut και συμμετείχαν σε ομάδες σε μια διαδραστική εξερεύνηση της βιβλιοθήκης. Η πρώτη ομάδα εξερεύνησε όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν προς δανεισμό σε μια βιβλιοθήκη αναζητώντας στοιχεία και αντιλήφθηκε τον τρόπο λειτουργίας μιας βιβλιοθήκης και τη διαδικασία δανεισμού. H δεύτερη ομάδα ασχολήθηκε μέσα από διαδραστικά παιχνίδια και προβληματισμούς με τα κοινά.

Comments are closed.